Kolektory słoneczne są obecnie jednym z najszybszych  sposobów na zwrot poniesionych nakładów finansowych pod względem źródeł energii odnawialnej. Zapewniają ciepłą wodę w domu przez 7-8 miesięcy w roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz niepotrzebnej eksploatacji kotła c.o.

Każda instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku (zazwyczaj w sąsiedztwie kotła c.o. i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego obok podgrzewacza, zwykle na ścianie). Kolektory słoneczne służą do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło. Najpopularniejsze w naszym kraju są dwa zasadnicze typy kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowo-rurowe.

Kolektor słoneczny płaski składa się z przezroczystego pokrycia, absorbera wymiennika ciepła oraz izolacji. Podstawowym zastosowaniem tej technologii jest montaż w budynkach mieszkalnych, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę wpływa na rachunki za energię.

Kolektor próżniowo-rurowy natomiast składa się z rur próżniowych z absorberem.  Absorpcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej.

Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe są w stanie dostarczyć do ok. 60% ciepła potrzebnego do ogrzewania wody użytkowej w ciągu roku.