Centralne ogrzewanie to powszechny system ogrzewania domów jednorodzinnych.

Najczęściej stosowane schematy instalacji c.o. to:

Rury instalacji c.o. mogą być układane w bruzdach ściennych lub w podłodze, w warstwie betonowego podkładu. Powinno się też odpowiednio zamocować rury, aby zapobiec ich odchyleniom od zaprojektowanej osi. Podejścia do grzejników wykonuje się tak, aby widoczny był tylko krótki fragment rur pod grzejnikiem.

Instalacja c.o. może być:

  • grawitacyjna – woda gorąca (o mniejszej gęstości) płynie do góry, zimna (cięższa) – w dół,
  • pompowa (z obiegiem wody wymuszonym za pomocą pompy).

 

Odbiór każdej instalacji następuje zawsze po doprowadzeniu czynnika grzewczego i wykonaniu dwóch prób szczelności nowej instalacji. Na końcu reguluje się układ, mierząc temperaturę zasilania i powrotu, sprawdzając funkcjonowanie grzejników oraz mierząc temperaturę powietrza w pomieszczeniach.