Pompy ciepła wykorzystują energię cieplną, która utrzymuje się w naturalnych pokładach. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskiwanie energii cieplnej z różnych źródeł, np. ziemi, powietrza atmosferycznego, wody. Źródła te z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskiwanie energii w sposób ekonomicznie opłacalny.

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Pompa ciepła uzyskuje największe skuteczności energetyczne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe).

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są doskonałym rozwiązaniem, aby efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. Ekologiczne i oszczędne rozwiązanie idealne dla Twojego domu.

Jako firma Hydro-San realizujemy kompleksowo instalacje pomp ciepła i rekuperatorów. Dzięki zainstalowaniu pomp ciepła, koszty eksploatacji z pewnością staną się o wiele niższe.

Skorzystaj z naszych usług, a oszczędności wynikające z systemu zarządzania źródłami ciepła będą większe, niż oczekiwałeś!