Dzisiaj aby utrzymać komfort w mieszkaniu niezbędne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej – rekuperatora. Główną zaletą wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym jest dostarczenie w sposób ciągły i kontrolowany wymaganej ilości przefiltrowanego powietrza. Wentylacja mechaniczna dostarcza świeże powietrze, a jednoczenie usuwa zapach i wilgoć z pomieszczeń co znacząco podnosi komfort użytkowania budynku.

Klimatyzator ścienny to jednostka złożona z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, która łączy małe wymiary z dużą mocą chłodzącą lub grzewczą, cichą i energooszczędną pracą, która jest w pełni zautomatyzowana, zaś sterowanie odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego. W klimatyzatorze wykorzystano najnowsze technologie oraz zastosowano wiele funkcji, zapewniających komfort użytkowania.

Klimatyzator typu split składa się z połączonych ze sobą dwóch jednostek – wewnętrznej i zewnętrznej. Pierwsza schładza powietrze w pomieszczeniu, druga odprowadza ciepło poza budynek. 

Klimatyzatory monoblokowe to takie, których wszystkie elementy znajdują się w jednej obudowie, a chłodzące jego skraplacz powietrze (ciepłe) jest z niego odprowadzane elastyczną rurą o średnicy kilkunastu centymetrów, której wylot trzeba umieścić poza chłodzonym pomieszczeniem.