I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.hydrosan.opole.pl/, zwanej dalej „ADO”.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest PHU HYDRO-SAN Piotr Panusz z siedzibą w 46-060 Prószków, Jaśkowice ul. Podleśna 12, NIP: 9910374280, REGON: 361766567.
 3. Zawartość stron stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. Strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL oraz przechowywana na zabezpieczonych serwerach

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu utrzymywania kontaktu oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną.

III. PRAWO DOSTĘPU

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.
 4. Przyczyną sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych
 6. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

IV. WYKORZYSTYWANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Nazwa Cookie: _gat
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Służy do ograniczania liczby żądań, które należy wprowadzić do doubleclick.net.

Nazwa Cookie: _ga
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Używane do śledzenia gości. Google Analytics identyfikuje użytkowników według unikalnego numeru, który nazywa „identyfikatorem klienta”.

Nazwa Cookie: _gid
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Ten plik cookie służy do przechowywania identyfikatora sesji i grupowania aktywności całej sesji dla każdego użytkownika.

Nazwa Cookie: catAccCookies
Dostawca: hydrosan.opole.pl
Przeznaczenie: Używane, aby zapisać, że klient zaakceptował plik cookie.

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować adres e-mail piotr.panusz@tlen.pl