Instalacja kotłowni gazowych to bardzo komfortowe i wygodne w obsłudze rozwiązanie. Przede wszystkim kotły gazowe są zazwyczaj dużo mniejszych wymiarów niż te na paliwa stałe. Co więcej, nie trzeba do nich dokładać paliwa, a obsługa jest ograniczona wyłącznie do przeprowadzanego raz w roku przeglądu. Do wyboru mamy kotły wiszące lub stojące.

Gazowe kotły wiszące zazwyczaj mają wymiary: wysokość 70-80 cm, szerokość 40-45 cm, głębokość 30-35 cm. Tego rodzaju kotły mogą być jedno lub dwufunkcyjne (z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody)

Gazowe kotły stojące są znacznie większe od wiszących, osiągają wymiary: wysokość 85 cm, szerokość 40-60 cm i głębokość 60-70 cm. Istotne jest dodanie także miejsca na zasobnik ciepłej wody.

Poprawnie stworzona kotłownia składa się z następujących elementów: kocioł, palnik, układ regulacyjny oraz komin.

Ze względu na wymagania prawne odnośnie instalacji kotłowni gazowych, wyróżnia się kotłownie o łącznej mocy cieplnej: do 60 kW (w tym podział do 30 kW i powyżej) oraz od 60 kW do 2000 kW.