Decydując się na instalacje kotłowni olejowej należy przede wszystkim pamiętać o odpowiedniej lokalizacji kotła. Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, na przykład kuchniach, natomiast urządzenia o większej mocy należy umieszczać wyłącznie w wydzielonych kotłowniach.

Podobnie jest w przypadku samego oleju opałowego, który może być magazynowany w zbiornika zewnętrznych (podziemnych lub naziemnych) lub w budynkach w specjalnych pomieszczeniach magazynowych.

Olej dostarczany jest do palnika kotła  przewodami olejowymi ze zbiornika. Olej powinien mieć zawsze temperaturę wyższą od tej, w której wydziela się z niego parafina. Tam, gdzie jest magazynowany i transportowany olej opałowy, temperatura nie powinna spaść poniżej -10°C.

Niezwykle istotnym elementem instalacji jest filtr oleju, który zabezpiecza dysze przed zatkaniem zanieczyszczeniami stałymi, które mogą się w nim znaleźć.