Podstawowym wyznaczniki prawidłowego funkcjonowania ogrzewania podłogowego jest wykonanie i podłączenie instalacji grzewczej przez wykwalifikowane i uprawnione do tego osoby.

Aby zaoszczędzić późniejsze koszty, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego należy zaplanować już na etapie projektowania i budowy domu. Ogrzewanie podłogowe można rozwiązać na dwa sposoby – przy wykorzystaniu instalacji wodnej lub elektrycznej.

Instalacje ogrzewania podłogowego zazwyczaj wykonuje się poprzez przykrywanie rur warstwą jastrychu, czyli mieszanki żwiru, piasku, wody i odpowiedniego spoiwa, którym w większości przypadku jest cement. Przy ogrzewaniu podłogowym niezwykle ważną kwestią jest także odpowiednio dobrana warstwa podkładu, której grubość powinna wynosić ok. 6,5 centymetrów. Jeśli decydujemy się na użycie jastrychu płynnego, czyli samopoziomującego, grubość warstwy może być zmniejszona do ok. 2,5 centymetrów.

Ponad to, istotne jest także założenie, że  jastrych, na którym układane jest ogrzewanie podłogowe powinien być oddylatowany od ścian. Oznacza to w praktyce, że pomiędzy płytą podłogową a konstrukcją budynku musi pozostać szczelina o szerokości co najmniej 0,5 cm. Dzięki zastosowaniu się do powyższych wskazań uzyskujemy pewność, że podłoga będzie mogła bezpiecznie odkształcać się pod wpływem temperatury nie naruszając przy tym w jakikolwiek sposób jastrychu.