Pompę ciepła gruntową, jak sama nazwa wskazuje, stosuje się do ogrzewania domu ciepłem pobieranym z gruntu. Pompy ciepła są obecnie zautomatyzowane,napędzane energią elektryczną. Ta pompa ciepła przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystują w swojej pracy przemianę gazową zgodnie z obiegiem Carnota.

Grunt na głębokości poniżej 1 m osiąga stabilną i wysoką temperaturę grzewczą w sezonie zimowym, dzięki czemu gruntowe pompy ciepła cieszą się dużą wydajnością i skutecznością w zastosowaniu. Temperatura parownika pompy gruntowej na ogół wynosi około 0°C przez cały czas jej pracy.

Gruntowa pompa ciepła bazuje zazwyczaj na pracy wymiennika poziomego, który to wymiennik układa się w gruncie płasko lub w postaci spirali. Ilość ciepła pobieranego z gruntu zależy głównie od wilgotności gleby. Gęstość strumienia ciepła w gruncie gliniastym wynosi ponad 30 W/m2, a w suchym, piaszczystym – zaledwie 10 W/m2.

Aby osiągnąć moc grzewczą w sysokości 10kW, powierzchnia wymiennika powinna wynosić od 300 do 1000 m2.

Do głównych korzyści płynących ze stosowania gruntowych pomp ciepła zaliczyć należy przede wszystkim:

  • posiadanie własnego, niewyczerpalnego źródła energii
  • ekonomiczność użytkowani (oszczędność na ogrzewaniu nawet do 80%)
  • urządzenie bezobsługowe, w tym bezpieczeństwo i wygoda stosowania
  • ekologia i przyjazne podejście do środowiska