Pompa ciepła, to mówiąc najprościej maszyna służąca do przepływu ciepła z obszarów o niskiej temperaturze do obszarów o temperaturze wyższej (czyli odwrotnie, niż przepływ ten odbywa się naturalnie).

Pompy ciepła podzielić należy na :

  • pompa powietrzna – jako źródło ciepła wykorzystuje powietrze zewnętrzne. Pompy powietrzno-powietrzne, stanowiące jeden z rodzajów opisywanej pompy, pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i transportują je do powietrza wewnętrznego. Drugi rodzaj, czyli pompy ciepła powietrzno-wodne, tym się różnią od poprzednich pomp, że transportują pobrane ciepło z zewnątrz do obiegu grzewczego, a nie bezpośrednio do wnętrza obiektu. Ze względu na fakt, iż powietrzne pompy ciepła są stosunkowo proste i niedrogie w instalacji, są najczęściej stosowanymi pompami.
  • pompa gruntowa – inaczej nazywane są geotermalnymi pompami ciepła i zazwyczaj są bardziej efektywne niż powietrzne pompy ciepła. Przyczyna tkwi w sposobie pobierania ciepła – z gruntu lub wód podziemnych, które mają względnie stałą temperaturę przez cały rok na określonej głębokości. Dzięki temu różnica temperatur jest niższa, przez co znacznie wzrasta efektywność samej pompy.