Ogrzewanie podłogowe zapewnia poczucie komfortu cieplnego, dzięki równomiernemu rozchodzeniu się ciepła na całej powierzchni pomieszczenia oraz korzystnemu pionowemu rozkładowi temperatury w pomieszczeniu.

Zalety ogrzewania podłogowego:

  • najlepszy komfort cieplny
  • możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni ogrzewanego pomieszczenia (brak tradycyjnych grzejników)
  • podwyższenie komfortu cieplnego: zmniejszenie ruchów konwekcyjnych, zwiększenie czystości powierzchni ogrzewalnych (eliminacja zjawiska „przypiekania kurzu” przy stosowaniu tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego przy wysokich parametrach temperatury czynnika grzewczego)
  • możliwość obniżenia sezonowego zużycia energii cieplnej w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym własność samoregulacji, polegająca na samoczynnej zmianie mocy cieplnej przewodów w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu (zmniejszenie różnicy temperatur)
  • niskie temperatury wody w instalacjach ogrzewania podłogowego umożliwiają efektywne wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak gazowe kotły kondensacyjne, wody geotermalne, pompy ciepła, itp.