Ogrzewanie gazowe to wysoki komfort oraz bezobsługowe użytkowanie, które jest również przyjazne środowisku naturalnemu. Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest jej prawidłowe wykonanie przez profesjonalistów uprawnionych do ich wykonywania.

W instalacjach gazowych stosuje się rury twarde z miedzi, których grubość ścianek jest większa lub równa co najmniej 1 mm, czyli o średnicy od 28 mm. Mogą one być łączone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem kształtek miedzianych lub  z mosiądzu. Używane są jedynie w instalacji wewnętrznej.

W instalacji wewnętrznej i zewnętrznej stosuje się ponad to rury stalowe bez szwu lub przewodowe ze szwem. Łączony się je za pomocą spawania (na zewnątrz) oraz łącznikami gwintowanymi z żeliwa białego (wewnątrz).

Instalacja gazowa grzewcza może mieć dwie formy wynikające z postaci dostarczanego gazu:

  • LPG – gaz płynny, który magazynuje się w zbiorniku umieszczonym na zewnątrz budynku.
  • gaz ziemny – ten sposób ogrzewania możliwy jest tylko w przypadku, jeśli koło budynku przebiega sieć instalacji gazowej

Domowymi odbiornikami gazu w instalacji gazowej grzewczej są zazwyczaj:

  • kocioł gazowy (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej)
  • podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
  • kuchnia gazowa
  • kominek gazowy